m128のNaNチェック

__m128 mask = _mm_cmpeq_ps(m128, m128);
__m128i vi = _mm_cvttps_epi32(mask);
int32_t c[4];
_mm_storeu_si128((__m128i *)c, vi);

if (c[0] == 0 || c[1] == 0 || c[2] == 0 || c[3] == 0)
{
    //NaN
}